Úhrada od pojišťoven.

Smluvně je zajištěna péče pro pojištěnce pojišťoven:

Všeobecná zdravotní pojišťovna         VZP         111

Vojenská Zdravotní pojišťovna          VOZP         201

Pojišťovna ministerestva vnitra         ZPMV        211

Oborová zdravotní pojišťovna            OZP          207

Česká národní zdravotní pojišťovna   ČPZP         205