interní ambulance na adrese Kosmákova 20, Jihlava, Vám  nabízí tyto možnosti vyšetření:

Z oboru interního lékařství nabízíme:

  1. interní vyšetření pro pacienty s komplikovanými chorobami ( např. obtížně regulovatelnou hypertenzí či     dif. dg. obtížnějších stavů. )
  2. předoperační vyšetření včetně EKG vyšetření, odběru biolog. materiálu, zhodnocení laboratorních vyšetření a doplnění event. dalších vyšetření

Ordinační hodiny interní ambulance

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00

7.00 - 12.00
7.00 - 11.00

13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00

 

Pacienty možno objednávat v ordinační hodiny na telefonu  56 730 22 66.

V době dovolených od 1.6. do 30.9.

jsou ordinační hodiny v úterý do 15.00